HUG0000000000000

机器学习小博一个,主攻方向Bandit问题

海外 法国

感兴趣的主题: 法国生活 爱旅行 小提琴 机器学习 AI 中法 通用工程师 时尚 80后 音乐

1个粉丝

HUG0000000000000 的课程评论

更多评论

HUG0000000000000 关注的课程

更多课程